چه کسی پشت مرا می خارد؟

ساز و کار یک زندگی شایسته و بایسته

مهر 97
1 پست
شهریور 97
3 پست
مرداد 97
8 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....